Контакт

Контактирајте нѐ

Ако се среќавате со некоj од проблемите наведени во правните совети на оваа веб страна и сакате да се заштитите како потрошувач во таков случај, Ве молиме обратете се во Националната Канцеларија за Заштита на Потрошувачите на Република Македонија, на следниот телефонски број:
02 6 161 961