Kontakti

Na kontaktoni

Në rastet e ballafaqimit me problemet e parapara me këshillat juridike të kësaj ueb faqeje dhe si një konsumator doni të mbroheni, Ju lutemi të drejtoheni në Zyrën Nacionale për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Republikës së Maqedonisë, në numrin e telefonit
02 161 961