Marketing

Të Nderuar,

Ju mund të reklamuar në faqen e internetit të Zyrës Kombëtare për Mbrojtjen e Konsumatorëve të Maqedonisë (NKZPRM), në një mënyrë që, duke plotësuar të dhënat tuaja të përgjithshme në boshllëqet e kësaj faqe dhe duke klikuar mbi të dërguar, ju automatikisht të dërgojë një mesazh në kuti postare NKZPRM.

Zyra Kombëtare për Mbrojtjen e Konsumatorit të Republikës së Maqedonisë (NKZPRM) më tej ju dërgon në kutinë tuaj postare, formularin e bashkangjitur që listat paketa për praninë tuaj të marketingut në faqen tonë të internetit dhe ngjarje të tjera të marketingut dhe materiale.

Nëse ju vendosni për të reklamuar, thjesht kliknuvnje sërish kutinë tuaj postare dërguar një mesazh përsëri në të cilën paketë jeni të interesuar në (për shembull. Pakos 1, Paketa e 2, etj).

Kjo procedurë është e përfunduar.

Emri juaj (e nevojshëm)

Emaili juaj (e nevojshëm)

Subjekt

Mesazhi juaj